Για το ΕΛ.Κ.Ε.Δ.Α.

 

Το «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ» (ΕΛ.Κ.Ε.Δ.Α.)

ιδρύθηκε τον Mάρτιο του 2011 με την υπ' αρ. 1496/22.03.2011 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών και είναι καταχωρημένο με αριθμό μητρώου 28511. Το ΕΛ.Κ.Ε.Δ.Α. είναι σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και εδρεύει στην Αθήνα. Συναπαρτίζεται από διεθνολόγους, αμυντικούς αναλυτές, ιστορικούς και επιστήμονες συναφών ειδικοτήτων, τόσο από την Ελλάδα όσο και την Κύπρο.

 

Το ΕΛ.Κ.Ε.Δ.Α. επιδιώκει τη στενή όσο και παραγωγική συνεργασία με τα ΥΠ.ΕΞ. Ελλάδος και Κύπρου και συμπεριλαμβάνεται στα ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα της επίσημης ιστοσελίδος του ελλαδικού Υπουργείου Εξωτερικών.

 

 

 

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

 

Ο κύριος σκοπός του ΕΛ.ΚΕ.Δ.Α. είναι η προαγωγή και εμβάθυνση της μελέτης για θέματα ευρωπαικού ενδιαφέροντος, πρωτίστως δε της ευρωπαικής στρατηγικής ολοκλήρωσης και της συμμετοχής της Ελλάδος στα μείζονα ευρωπαικά ζητήματα. Ο σκοπός αυτός επιδιώκεται να προωθείται από το ΕΛ.ΚΕ.Δ.Α. με κάθε νόμιμο μέσο, όπως συνέδρια, διαλέξεις, συζητήσεις, ισότιμη συνεργασία με άλλους φορείς στην Ελλάδα, την Κύπρο και τις λοιπές ευρωπαικές χώρες που διέπονται από παρεμφερή στοχοθεσία.

 

Σε συνάρτηση με την παραπάνω γενική αρχή, ως ειδικότερα θέματα ενασχόλησης και κατεύθυνσης καθορίζονται:

-Η αναβάθμιση και εμπλουτισμός του δημόσιου διαλόγου σε θέματα ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και διεθνών σχέσεων.

-Η προώθηση της επιστημονικής έρευνας προς πληρέστερη και πιό ολοκληρωμένη τεκμηριωμένη αντίληψη του ευρωπαϊκού αλλά και ευρύτερα του διεθνούς
περιβάλλοντος.

-Η επεξεργασία και δημοσιοποίηση τεκμηριωμένων αναλύσεων τόσο για θέματα ειδικότερου ελληνικού ενδιαφέροντος (κυπριακό, ελληνοτουρκικές σχέσεις, Βαλκάνια) όσο και ευρύτερων θεμάτων (ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, ασφάλειας και ασύμμετρων απειλών, διατλαντικών σχέσεων, μετανάστευσης, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κλιματικών αλλαγών και απειλών).

 

Το ΕΛ.ΚΕ.Δ.Α φιλοδοξεί να συμβάλλει στο δημόσιο και πολιτικό διάλογο για τα παραπάνω θέματα, αποβλέποντας σε γόνιμη συνδρομή προς μια κοινωνία ενεργών πολιτών αλλά και ανάδειξη ζητημάτων του κοινού ευρωπαικού γίγνεσθαι σε ομάδες ειδικότερου ενδιαφέροντος (διπλωμάτες, διεθνολόγους, αξιωματικούς, αμυντικούς αναλυτές ιστορικούς, δημοσιογράφους)

 

 

14.09.2017: Ο ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΛΕΝΤΕΡΙΔΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΣΤΟ ΚΟΥΡΔΙΣΤΑΝ (ΠΗΓΗ: ΤasTV/Πέλλα)
27.09.2017: Ο Καθηγ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΓΙΑΛΛΟΥΡΙΔΗΣ ΣΤΟΝ ΣΚΑΙ
You are here: Home ΕΛ.Κ.Ε.Δ.Α.